Gmina Nowe Miasto

W miesiącach czerwiec-lipiec 2015 roku zespół SCT przeprowadził badanie opinii mieszkańców dotyczące poziomu życia w gminie Nowe Miasto. Konsultacja była elementem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto.