Kętrzyński Obszar Funkcjonalny

W ramach opracowywania dokumentów strategicznych dla Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, zespół ResPublic SCT przeprowadził badanie wśród przedsiębiorców i mieszkańców miasta Kętrzyn oraz gmin: Kętrzyn, Srokowo, Barciany, Korsze, Reszel. Na platformie CyfrowaDemokracja.pl została także przeprowadzona konsultacja projektów dokumentów. Strategie zostały udostępnione, a każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi i sugestie za pomocą specjalnie przygotowanego formularza.