Partnerstwo Nyskie 2020

W ramach prac nad dokumentami strategicznymi dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na platformach ResPublic dedykowanym konsultacjom społecznym – Cyfrowy Manager oraz CyfrowaDemokracja.pl - opracowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące badania:


Równolegle zespół ResPublic SCT prowadził warsztaty z mieszkańcami, liderami opinii, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Kolejna tura spotkań, w trakcie których zaprezentowane zostaną projekty dokumentów strategicznych, planowana jest na październik bieżącego roku.