Cyfrowy Manager

E-usługa

Narzędzia

Cyfrowy Manager umożliwia korzystanie z następujących narzędzi wspomagających konsultacje i prowadzenie projektów:

 

 

e-Ankieta

e-ankietaPlatforma Cyfrowy Manager umożliwia generowanie ankiet - strukturalizowanych narzędzi do zbierania opinii i preferencji uczestników projektów i konsultacji. Zbierane poprzez Platformę opinie są automatycznie grupowane, selekcjonowane i przechowywane. Na ich podstawie generowany jest jasny, rozbudowany raport. Platforma umożliwia generowanie ankiet zarówno do prowadzenia badań porównawczych przed rozpoczęciem, w trakcie trwania i na zakończenie procesu, jak i do badań ad hoc, wg ustalonych dla tego typu ankiet schematów. W ramach badań ankietowych dysponujemy pytaniami m.in. typu: otwarte, półotwarte, zamknięte, sortowanie, wymiarowanie, wartościowanie.

 

e-Sonda

e-sondaJest to specjalny rodzaj ankiety. Pytanie w sondzie jest tylko jedno, zamknięte, a wyniki prezentowane mogą być dla uczestnika badania bezpośrednio po wypowiedzeniu się - on-line. Sonda jest prostym w obsłudze, intuicyjnym narzędziem. Każdy użytkownik może tylko raz wziąć udział w badaniu sondażowym. Za pomocą sondy najczęściej uzyskuje się odpowiedzi typu "tak", "nie", "nie wiem" lub "za", "przeciw", "wstrzymuję się". Badanie sondażowe zajmuje uczestnikowi bardzo mało czasu i pozwala poznać w sposób ogólny preferencje badanej grupy.

 


Blog

blogUżycie tego narzędzia rekomendujemy w dwóch przypadkach:

- jako blog ekspertów udostępniony w celu przedstawienia różnych punktów widzenia specjalistów z danego zagadnienia. Taka forma ma również wartość edukacyjną dla czytających blogi;

- jako blog zainteresowanych uczestników projektu, tworzony w celu przedstawienia swoich opinii, zaprezentowania różnych aspektów spraw, czy wypowiedzenia się na tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z przedsięwzięciem.

 

Czat

czatCzat umożliwia konwersację na żywo między uczestnikami projektu, zalogowanymi w jednym czasie na Platformie. Na Cyfrowym Managerze można założyć dowolną liczbę czatów na dowolne, związane w sposób bezpośredni lub pośredni z projektem tematy. Czat umożliwia rozmowy publiczne dla wszystkich zainteresowanych tematem. Jest to narzędzie otwarte i nie daje możliwości ograniczenia dostępu zainteresowanym uczestnikom.

 

Forum

forumJest to znane powszechnie narzędzie, dostosowane do potrzeb Cyfrowego Managera. Wszyscy uczestnicy projektu, dla których zostanie uruchomione forum, mają możliwość wymiany swoich opinii poprzez umieszczanie wpisu do danej kategorii dyskusji. Dzięki temu wypowiedzi są uporządkowane, a klient  łatwo może skorzystać z wyników dyskusji. Istnieje możliwość moderowania dyskusji na forum. Moderatorem może być zarówno ekspert lub inny przedstawiciel zleceniodawcy, jak i ekspert ResPublic.

 

Wiki

wikiDzięki narzędziu Wiki na Platformie Cyfrowy Manager możliwa jest wspólna praca zespołu nad jednym dokumentem. Użytkownicy mogą edytować tekst w poszczególnych rozdziałach dokumentu, śledzić zmiany wprowadzone przez innych oraz porównywać ze sobą różne wcześniejsze wersje dokumentu. W ten sposób powstaje dokument, będący wynikiem pracy całego zespołu. Narzędzie przewiduje obecność redaktora, odpowiedzialnego za zatwierdzenie zmian i akceptację nowej wersji dokumentu.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka