Polityka prywatności

Informacja ResPublic sp. z o.o.

wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku (zwanej dalej RODO), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Firmą pozyskującą dane jest: ResPublic sp. z o.o. , adres siedziby: 00-074 Warszawa,

  ul. Trębacka 4, NIP: 525-24-34-516, REGON:141556780. Email: biuro@respublic.pl , zwana dalej : Administratorem Danych Osobowych (ADO).

 2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a) powyżej wymienionego rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Cyfrowe pozyskiwanie danych odbywa się poprzez niżej wymienione platformy internetowe, których jedynym właścicielem jest ADO:

  a) Cyfrowa Demokracja (cyfrowademokracja.pl - formularze rejestracyjne i kontaktowe)

  b) Cyfrowy Manager (cyfrowymanager.pl - formularze rejestracyjne i kontaktowe)

  d) Firmowa strona internetowa respublic.pl (formularz kontaktowy)

  e) Dodatkowa strona internetowa respublicsct.pl (formularze kontaktowe

   

 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z niżej wymienionymi celami:

   

 1. Kategorie danych, w zależności od rodzaju platformy i obsługiwanych formularzy, które ADO może przetwarzać.

  a) wszystkie platformy i strony internetowe ADO:

b) dodatkowo platforma Cyfrowa Demokracja (dane nieobowiązkowe)

c) dodatkowo platforma Cyfrowy Manager (dane nieobowiązkowe)

 reprezentowana instytucja/firma
Funkcja w zespole (w instytucji)
Stanowisko
Adres
Adres IP
Nr telefonu
Zdjęcie

 

 1. ADO nie będzie używa danych osobowych do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez wyraźnej zgody ich właścicieli.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub usunięcia danych z systemu przez ADO, po uprzednim poinformowaniu właściciela danych osobowych o przyczynie, rodzaju i przewidywanej dacie usunięcia danych (np. zakończenie lub modernizacja działania portalu, brak aktywności konta użytkownika przez dłuższy czas, zakończenie realizacji poszczególnych projektów badawczych w ramach platform Cyfrowy Manager i Cyfrowa Demokracja itp.)

 3. ADO nie będzie udostępniał pozyskanych danych osobowych, bez zgody osób których dane dotyczą, za wyjątkiem udostępnienia odpowiednim organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 5. Maja Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: admin@respublic.pl lub telefonicznie: 48 22 630 98 34

 

 

Polityka prywatności – cookies


Administratorem Danych Osobowych,
którym jest firma ResPublic sp. z o.o., wykorzystuje pliki cookies w platformach działającymi pod adresami domenowymi:

Definicja plików cookies
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies

 

Wykorzystywane przez nas pliki coockies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Stosowane przez Administratora Danych Osobowych pliki cookies wykorzystywane

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Przykładowe sposoby zmian ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Google Chrome : Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.