Cyfrowy Manager

O produkcie

Informacje ogólne

 

 

Czym jest Cyfrowy Manager?

 

Cyfrowy Manager to platforma dostępna on-line, ułatwiająca prowadzenie konsultacji społecznych i projektów z udziałem wielu partnerów. Wspiera organizację, prowadzenie badań i komunikację podczas planowania i realizacji podejmowanych przedsięwzięć.

 

 

 

Dla kogo jest Cyfrowy Manager?

 

Cyfrowy Manager służy instytucjom administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwom, które inicjują i prowadzą projekty o dużej skali, i sile oddziaływania społecznego. Użytkownicy wykorzystują Platformę Cyfrowy Manager do zarządzania projektem i komunikacją wewnątrz zespołu projektowego, a także do organizowania i prowadzenia konsultacji społecznych.

 

Udostępnione w ramach wykupionego abonamentu narzędzie Cyfrowy Manager pozwala na samodzielne planowanie i realizację wszystkich etapów konsultacji oraz prowadzenie projektów z udziałem wielu partnerów. W zależności od potrzeb można zaprojektować i zrealizować:

 • pojedynczą konsultację,
 • rundę konsultacyjną z badaniem efektywności,
 • pełny złożony proces konsultacyjny z badaniem wstępnym (prekonsultacją) i modułem informacyjnym,
 • strategię rozwoju metodą uspołecznioną lub ekspercką,
 • strategię rozwoju wraz z jej konsultacją społeczną,
 • projekt z udziałem wielu partnerów (z dużym potencjałem społecznym i często odległych geograficznie),
 • wewnętrzne konsultowanie projektu z udziałem wielu partnerów.

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Cyfrowy Manager została stworzona przez zespół ekspertów, który od ponad 19 lat zajmuje się prowadzeniem konsultacji społecznych i programowaniem rozwoju. Zdobyte przez lata doświadczenie zostało wykorzystane przy budowie Cyfrowego Managera, dzięki czemu spełnia on wszelkie wymogi  niezbędne do prowadzenia badań i projektów metodą uspołecznioną.

 

W ramach oferty proponujemy również prowadzenie w Państwa imieniu projektów i konsultacji na Platformie. Oszczędza to czas i zasoby oraz angażuje naszych ekspertów w celu zapewnienia wysokich standardów i najlepszych rezultatów przedsięwzięć – „Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt i konsultację, uruchomić ją na Cyfrowym Managerze, nadzorować jej przebieg i przeanalizować rezultaty” – mówi Kierownik zespołu ResPublic , odpowiedzialny za platformę Cyfrowy Manager.

 

Jakie są korzyści wynikające ze stosowania Cyfrowego Managera do prowadzenia konsultacji i projektów?

 

 • Usprawnienie procesu prowadzenia konsultacji i projektów (oszczędność czasu i kosztów),
 • Ciągły dostęp on-line zarówno do wyników konsultacji i projektów jak i dokumentacji,
 • Łatwe zarządzanie projektem poprzez moduł harmonogramu,
 • Prosta i szybka komunikacja na Platformie za pomocą funkcjonalnej poczty, forum i chatu,
 • Możliwość zakupu i konfiguracji usługi na Platformie on-line,
 • Wsparcie ekspertów ResPublic w prowadzeniu projektu.

 

 

 

 

 

 

Udostępniona w ramach wykupionego abonamentu Platforma Cyfrowy Manager pozwala na samodzielne planowanie - na podstawie zadanych warunków brzegowych - etapów konsultacji i projektu. Platforma oferuje szereg narzędzi związanych z prowadzeniem projektu i obsługą procesu konsultacji społecznych na wszystkich etapach, w tym:

 • Planowanie konsultacji i projektów,
 • Prowadzenie badań i analiz,
 • Prowadzenie konsultacji on-line,
 • Prowadzenie komunikacji na Platformie,
 • Edukowanie na Platformie,
 • Zarządzanie dokumentacją projektów i konsultacji,
 • Raportowanie z badań i konsultacji.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka